scrisoare de început | pag. 1 Starețul Dionisie de la Colciu: „Cât putem, să ne ținem de Adevăr!”

editorial | pag. 3 Să fim ortodocși!, de Virgiliu Gheorghe

prăznuiri | pag. 7 Fericitul Ioan din Santa Cruz: „Dacă M‑au prigonit pe
Mine, și pe voi vă vor prigoni”

noi mucenici și mărturisitori | pag. 13 Părintele Zosim Oancea: „Am învățat mărturisirea, dar și iertarea”

școala părinților | pag. 18 Ba al meu, că‑i mai deștept! (II), de Psih. Irina Petrea

pag. 23 Wi‑Fi – agresiunea invizibilă (I), de Lect. univ. dr. Andrei Drăgulinescu

știința de a iubi | pag. 26 Părintele Vasilios Voloudakis din Atena: De ce un altul pare mai atractiv?

cauzele bolilor | pag. 31 Tratamentul bolilor cu ajutorul Oxigenului Hiperbar (III), de Asist. univ. dr. Veronica Grădinariu și Virgiliu Gheorghe

cu noi este Dumnezeu | pag. 35 2 artiști + 4 copii = „O minune permanentă” (I)

pag. 40 | cuvântul duhovnicului Părintele Damaschin Grigoriatul: „Aceasta este dragostea adevărată”

pag. 48 | teologica Mitropolitul Ierótheos al Nafpaktosului: Ce este Rugăciunea minții în inimă? (III)

pag. 52 | convertiri Un catolic descoperă dreapta‑credință „Să ne îndrăgos‑ tim de Ortodoxie!”

pag. 58 | cuvinte vii Din letopisețele însângerate ale pământului transilvan, de Sergiu Ciocârlan

pag. 62 | minuni „Nu prin dispute, ci cu fapta să vă dovediți credința!”

pag. 66 Minuni ale Sfântului Ioan Rusul primite de la cititori

pag. 68 | interviu Părintele Arsenie Papacioc: „Îți mulțumesc, Doamne, că m‑ai născut ortodox!”

pag. 73 | mărturii

pag. 76 | actualități

pag. 80 | concursuri

 

MAI 2019