Dragi prieteni,

În 2014 se împlinesc 300 de ani de la moartea de martir a domnitorului Constantin
Brâncoveanu. Pentru a-l comemora şi altfel decât prin cuvinte, vrem să restaurăm
una dintre ctitoriile sale, aflată într-o stare avansată de degradare: biserica
Mănăstirii „Sfinţii Voievozi” din oraşul Baia de Arama (judeţul Mehedinţi).

Asociaţia Predania, artistul fotograf Irinel Cîrlanaru şi compania Vectorpixel
vă invită să scoatem împreună la lumină o comoară de la 1700: fresca originală
a mănăstirii din Baia de Aramă, pictată de aceiaşi meşteri iconari care au lucrat şi
la Mănăstirea Horezu.

Pentru început, vă propunem sa vedeţi cum arată lăcaşul, atât în exterior – unde
structura de zidărie este grav afectată, cât şi în interior – unde pereţii crapă, iar
chipurile şi culorile se sting.

Astfel, vă aşteptăm, în data de 24 octombrie 2013, de la ora 19:00, la evenimentul
prin care vom lansa această campanie: vernisajul expoziţiei cu fotografiile pe
care Irinel Cîrlanaru le-a facut la Baia de Aramă. Expoziţia va fi deschisă timp de
3 zile la libraria Predania din Bucureşti (strada Vulturilor nr. 8).

Mănăstirea Baia de Aramă nu a fost restaurată niciodată în cei peste 300 de ani
de când zugravul Neagoe a lăsat scrisă cu litere chirilice, în peretele de apus al
naosului, următoarea pisanie: „Cu vrerea Tatălui, a Fiului şi cu savârsirea Duhului
Sfântu au făcut această sfântă biserică dumnealui jupânulu Cornea Brailoiu velu
Banu, dimpreună cu dumnealui jupânului Milco Baiasul nepotu de frate lui Poznanu
capitan cu toata cheltuiala dumnealoru şi fiind igumenu Vasile arhimandritu în
zilele prealuminatului şi bunului creştin Domnu Ion Constandinu Basarab Voievod.
Începutu-s-au a sa zidi această sfânta biserică la mai 22 leat 7027 (1699) şi s-au
savârşitu cu toastă podoaba ei la mai 7 leat 7211 (1703). Eu cu mâna-mi păcătoasă
am zugravit biserica, Neagoe şi Parthenie, eromonah din Tismana”.

Pentru a îţnelege importanţa construcţiei, e nevoie de un scurt pasaj în istoria
ctitoriei şi e bine de ştiut că unul din numele mai sus menţionate aparţine
lui Cornea Brailoiu, Marele Ban al Craiovei şi rudă cu domnitorul Constantin
Brâncoveanu, care dăruise 300 de taleri pentru ridicarea bisericii. Un alt nume
care apare în pisanie este cel al lui Milco Baiasul, sârb de origine, şi care era
vătaful minerilor din Baia de Aramă. De altfel, ca efect al legăturii cu sârbii din
regiune, aşezământul de la Baia de Aramă a fost închinat mănăstirii sârbeşti
Hilandar din Muntele Athos, la puţini ani după începerea activităţii monahale.
Mănăstirea „Sfinţii Voievozi” a fost iniţial una de călugări, dar la reînfiinţarea
sa, în 2008, sub jurisdicţia Episcopiei Severinului şi Strehaiei, a devenit
mănăstire de calugăriţe.

Campania noastra îşi propune, într-o primă etapă, să adune suma necesară
pentru a reface zidăria şi pictura murală din altar, iar, ulterior, să strângă
fonduri pentru restaurarea întregii fresce vechi de 300 de ani.

Cine poate contribui cu bani are la dispoziţie următoarele conturi bancare:

Mănăstirea Sfinţii Voievozi
C.U.I.: 23257357
LEI: RO93CECEMH0230RON0524836
C.E.C. Bank – BAIA DE ARAMA
STR. Tudor Vladimirescu, Bl. 1
Cod BIC: CECEROBU
EURO: RO03CECEMH02C1EUR0524845
USD: RO96CECEMH02B8USD0524850

Pentru mai multe informaţii puteţi consulta:

site prezentare http://www.manastirea-baia-de-arama.ro/

site campanie http://donatii.manastirea-baia-de-arama.ro/

pagina facebook https://www.facebook.com/Manastirea.Sfi ntii.Voievozi


Un alt ajutor nu mai puţin important şi binevenit îl reprezintă răspândirea
acestei iniţiative, în presa, pe bloguri sau în discuţiile cu cei apropiaţi.

Va mulţumim de pe acum şi vă aşteptăm la vernisaj,
Librăria Predania