scrisoare de început | pag. 1 Arhimandritul Epifanie (Theodoropoulos): „Să stăm bine, să stăm cu frică…”

editorial | pag. 3 Între ecumenism şi antiecumenism, de Gheorghe Fecioru

sfinții noștri | pag. 9 Arhimandritul Sofian de la Mănăstirea Antim

pag. 17 Tăcerile Părintelui

școala părinților | pag. 22 Mai deștepți și mai fericiți, de Psih. Irina Petrea

mărturii| pag. 28 Mi-e dor de-a ta privire, mi-e dor de tine, mamă

cauzele bolilor | pag. 30 Riscurile consumului de antibiotice

cu noi este Dumnezeu | pag. 34 Părintele Ionel și presvitera Elena: „Viitorul nostru sunt copiii” (I)

cuvântul duhovnicului | pag. 41 Mitropolitul Ierótheos al Nafpaktosului: „Martiriul este rod al vederii lui Dumnezeu”

teologica | pag. 48 Sfântul Paisie Aghioritul: „Ușor se desparte cineva, însă cu anevoie se întoarce”

pag. 51 Părintele Arsenie de la Mănăstirea Cornu: „Dacă nu am agonisit harul, oricum ne vom lepăda”

pag. 54 Arhimandritul Sofronie (Saharov): „Aşa gândesc toţi nevoitorii care se tem a greşi”

pag. 58| minuni O arătare minunată a Părintelui Serafim Rose în Serbia

pag. 60 | convertiri Arhidiaconul Martin Lissmann despre poetul Ioan Alexandru: „Am intrat într-o comuniune deplină”

pag. 64 | interviu Pictorul Paul Gherasim: „Ar trebui să vorbească tăcerea”

pag. 69 Costion Nicolescu despre Paul Gherasim: „Era ca un pustnic şi ca arătare, şi ca aşezare”

pag. 72 | al optulea veac Distrugerea culturii ancorate în Adevăr (III): Declinul cunoașterii în postmodernism, de Irina Bazon

pag. 78 | mărturii Singur, cu Dumnezeu

pag. 79 | concursuri