scrisoare de început | pag. 1
Arhimandritul Epifanie Theodoropulos:
„Să tacă Biserica?…”

editorial | pag. 3
Să ne apărăm familia!,
de Virgil Gheorghiu

prăznuiri | pag. 6
„Rugăciunea este hrana mea” (I)

noi mucenici şi mărturisitori | pag. 11
„Poruncește-mi, Iisuse, să mă
răstignesc și eu alături de Tine”

școala părinților | pag. 17
Copii asertivi – copii binecrescuți (II),
de Psih. Irina Petrea

pag. 23
Sindromul deficitului de natură (II)
de Lect. univ. dr. Andrei Drăgulinescu

cu noi este Dumnezeu | pag. 27
Sufletul unei mame din America
„Dumnezeu este iubire” (I)

cuvântul duhovnicului | pag. 33
Părintele Amfilohie de la Diaconești:
„Singura soluție este soluția harului”

dialog cu cititorii | pag. 40
Minunata lume nouă și referendumul pentru familie

pag. 48 | cuvinte vii
De la modelul cultural al Sfinților cărturari
la modelul cultural cantemirian,
de Sergiu Ciocârlan

pag. 53 | convertiri
Pr. Stanislav Rasputin:
„Dumnezeu mi-a spus:
trebuie să te convertești la Ortodoxie!”

pag. 58 | minuni
„De acum înainte, eu voi fi tatăl tău”

pag. 60| cerul pe pământ
Ion Minoiu:
Artă, teologie și împreună-lucrare
în slujirea bisericească (I)

pag. 64 | mărturii
Mama

pag. 66 | interviu
„Școala Familiei
– o comunitate puternică de părinți”
de Iulia Țoța

pag. 72 | povești de viață
Manifestări demonice (I)

pag. 73 | pentru viață
„La 42 de ani am aflat că am suflet”

pag. 79 | concursuri