scrisoare de început | pag. 1
Părintele Arsenie Papacioc:
“Să vă iubiţi unul pe altul!”

editorial | pag. 3
Sensul familiei,
de Virgiliu Gheorghe

prăznuiri | pag. 8
Athosul – Stâlp sobornicesc al Bisericii,
de Radu Hagiu

școala părinților | pag. 16
Maica Magdalena de la Essex:
Educaţia creştină în zilele noastre (I)

școala părinților | pag. 22
Prof. Psiholog Nina Krîghina:
“Iar femeia să se teamă de bărbat”

cauzele bolilor | pag. 26
Interviu cu dr. John Ionescu:
Medicina integrativă (III)

cu noi este Dumnezeu | pag. 31
Ioana şi Nicholas din Noua Zeelandă:

“Mai puternici împreună” (I)

pag. 40 | cuvântul duhovnicului
Ieromonahul Nikolai Saharov:
„Păstraţi cu sfinţenie dragostea de la început!”

pag. 47 | teologica
Sfântul şi Marele Sinod:

“Urmăm predaniei Apostolilor şi a Părinţilor Bisericii noastre…”

mărturii | pag. 54
Fântâna, 

de Silvana Ardelean

pag. 64| minuni
Filosoful şi Sfântul:

“Sunt ateu, dar vreau să cred în Dumnezeu”

pag. 58 | convertiri
Părintele Martin H. Lissmann:

“Adevarul nu poate aştepta” (III)

pag. 63 | al optulea veac
Distrugerea culturii
ancorate în Adevăr (II),

de Irina Bazon

pag. 58 | tinerii în vremurile din urmă
Ziua când voi zice „nu” păcatului (II)

pentru viata| pag. 76
“Scânteia mea de viaţă” (II)

pag. 80 | concursuri