scrisoare de început | pag. 1
Părintele Proclu Nicău:
„Dacă-L ai pe Dumnezeu, ai totul!”

editorial | pag. 3
Între limba mamei şi limbajul de programare,
de Virgiliu Gheorghe

prăznuiri | pag. 7
Sfântul Nichifor Leprosul
– mângâietorul celor suferinzi

pag. 12
Părintele Proclu – o mare de dragoste

pag. 19
Sfântul Serafim din Sarov:
„Când Duhul lui Dumnezeu…”

școala părinților | pag. 21
Limba română și formarea personalității…,
de Psih. Irina Petrea

pag. 26
Fenomenul selfie – o nouă adicţie (I),
de Lect. univ. dr. Andrei Drăgulinescu

cauzele bolilor | pag. 30
Hipertermia, o aplicaţie esenţială
în tratamentul cancerului

cu noi este Dumnezeu | pag. 35
Adriana Scripcariu, istoric de artă
„Vieţile noastre sunt ţesute împreună”

pag. 41 | cuvântul duhovnicului
Părintele Ciprian Grădinaru:
Cu dragoste, dor și durere…

pag. 48 | teologica
Isihasm după gratii (I)

pag. 53 | biblioteca noastră
Ierótheos, Mitropolit al Nafpaktosului
„Ştiinţa medicinei duhovniceşti”

pag. 55 | mărturii
Seminţe de Cer

pag. 57 | minuni
Sfântul Nichifor Leprosul
Făcătorul de minuni din zilele noastre

pag. 61 | mărturii
Urcușul meu spre mântuire

pag. 67 | cuvinte vii
„Constantin Brâncovanul”,
de Sergiu Ciocârlan

pag. 72 | interviu
De vorbă cu Mircea Stanciu, scriitor:
„Avem nevoie de cuvinte
care să ne tămăduiască…” (I)

pag. 77 | mărturii
Ce a răsărit din rană

pag. 79 | concursuri