scrisoare de început | pag. 1
Părintele Rafail (Noica):
„De la Dumnezeu, nimic mai puțin
decât imposibilul să aşteptăm”

editorial | pag. 4
Toată stăpânirea şi puterea
este în mâinile lui Dumnezeu,
de Virgiliu Gheorghe

prăznuiri | pag. 7
Stareţul Gherasim Menaghía, savantul pustiei,
de Radu Hagiu

școala părinților | pag. 14
Copiii, puterea și omenia,
de Psih. Irina Petrea

pag. 19
Ce nu știu părinții despre rețelele de socializare,
de Lect. univ. dr. Andrei Drăgulinescu

cauzele bolilor | pag. 23
Oxigenul şi terapiile sale (I),
de Asist. univ. dr. Veronica Grădinariu

cu noi este Dumnezeu | pag. 28
Mărturisirile unui fost deţinut:
„Trupeşte închis, sufleteşte liber” (I)

mărturii | pag. 36
Scrisoare către Dumnezeu

pag. 37 | teologica
Mijlocire pentru Sodoma.
Păcatele unui popor,
de Pr. Stephen Freeman

pag. 42 | cuvântul duhovnicului
Protosinghelul Serafim de la Mănăstirea Cebza:
„Lucrarea duhovniciei este
să schimbe inima omului”

pag. 50 | al optulea veac
Distrugerea culturii ancorate în Adevăr (V).
Despre decăderea artei
şi nevoia întoarcerii la icoană (I),
de Irina Bazon

pag. 57 | minuni
Minuni ale Sfintei Xenia din Sankt Petersburg:
„Ştii unde să te duci, aşa că du-te!”

pag. 61 | convertiri
„Bun venit acasă!”

pag. 66 | cuvinte vii
Sfântul Neagoe Basarab şi
„Învățăturile către fiul său Theodosie” .
Considerații despre frumos,
de Sergiu Ciocârlan

pag. 74| interviu
Aspazia Oțel-Petrescu:
„Dumnezeu poate să întoarcă orice rău în bine”