Dragii noștri,

Se împlineşte aproape un deceniu de când încercăm să fim, împreună, o Familie Ortodoxă – nu doar o revistă, nu doar un loc de mărturisire a credinţei într-o societate aflată în derivă, ci mai cu seamă un mod de a cultiva dragostea în Hristos, de a ţine aproape, noi, cei ce avem aceleaşi năzuinţe de mântuire, de a ne întări în conştiinţa că suntem toţi fraţi, în acea „turmă mică” căreia Tatăl a binevoit a-i da Împărăţia Cerurilor. Şi, după reacţiile primite din partea voastră, credem că Dumnezeu a împreună-lucrat spre aceasta.

Îndrăznim, aşadar, să ne adresăm ca unor membri de familie şi să vă cerem ajutorul prin  redirecţionarea a 2% din impozitul pe venit către Asociaţia pentru Apărarea Familiei şi Copilului, prin care s-au premiat copiii participanţi la Olimpiadele de Religie din Bucureşti şi judeţul Ilfov, s-au oferit reviste în spitale, biserici şi penitenciare.

Astfel, în scopul sprijinirii strădaniilor Asociaţiei pentru Apărarea Familiei şi Copilului de promovare a valorilor familiei şi credinţei în societatea românească, orice sponsorizare este binevenită. Oricine o poate face şi orice ajutor contează. Ne puteţi ajuta şi dacă sunteţi personal implicat într-o societate comercială sau, dacă aveţi cunoscuţi care se află într-o astfel de poziţie, trimiţându-le rugămintea noastră.

Nădăjduim ca, cu ajutorul vostru, să se folosească şi mai mulţi de cuvântul Adevărului, pe care cu nevrednicie ne străduim să-L slujim şi să-L mărturisim.

DESPRE CE E VORBA?

Codul fiscal permite oricărei persoane care are venit(uri) să direcţioneze 2% din impozitul pe venit(uri) către o organizaţie neguvernamentală. Vă rugăm să ne susţineţi direcţionând 2% din impozitul care v-a fost reţinut automat din salariu pe parcursul anului trecut.

CUM SE PROCEDEAZĂ?

1. Pentru cei care au doar venituri din salarii, trebuie completat Formularul 230, „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual” cu datele Asociaţiei.
2. Pentru cei care au venituri şi din alte surse (activităţi independente, proprietate intelectuală, cedarea folosinţei bunurilor etc.), pe lângă Formularul 230, trebuie completat şi Formularul 200, „Declaraţie specială privind veniturile realizate”.

Vă rugăm să depuneţi personal formularul / formularele la Administraţia Financiară de care aparţineţi cu domiciliul sau să ni le trimiteţi completate, prin poştă, pe adresa redacției. Termenul limită de depunere a acestor declaraţii este 25 mai 2018 dacă depuneţi personal formularul la Administraţia Financiară de care aparţineţi sau 15 mai dacă ne trimiteţi nouă formularul.

De asemenea, puteți depune declarațiile completate direct pe site-ul ANAF dacă aveți semnătură electronică sau un cont în Spațiul Privat Virtual ANAF (practic trebuie să vă creaţi un cont  în Spaţiul Privat Virtual). Pentru a valida înregistrarea în Spaţiul Privat Virtual, este necesar să vă prezentaţi la orice administraţie fiscală în termen de 10 zile de la data primirii mesajului primit după înregistrare, împreună cu actul de identitate în original şi copie şi numărul de înregistrare ce v-a fost atribuit). Informații detaliate despre Spațiul Privat Virtual găsiți pe site-ul ANAF.

Asociaţia pentru Apărarea Familiei şi Copilului
CIF: 19060933
Cont IBAN: RO29 RNCB 0081 0637 1254 0001

Dacă doriţi mai multe detalii sau aveţi nelămuriri, scrieţi-ne la adresa de e-mail: contact@familiaortodoxa.ro sau contactați-ne telefonic la 021.312.61.38.

Vă mulţumim!