“Un scurt documentar despre o altă perspectivă asupra artei. La urma urmei arta e un strigăt, o durere, o drama, fie ea cântată pictată, dansată sau fotografiată…iară dacă tema centrală în artă este singurătatea, despărţirea…atunci când e pusă la locul ei iar centrul de greutate nu mai este omul, ci Dumnezeu, toate capătă culoarea bucuriei.”

Sursa: MPStudiofilms