Stareţul Tadei de la Vitovniţa – Cum îţi sunt gândurile aşa îţi este şi viaţa