Cuviosul Ioan de la Valaam
†6 iunie 1958

Fiica mea,

În mila Sa, Dumnezeu ţi-a dat să guşti puţin din bunătatea Sa. Ai început aşadar să înţelegi ce înseamnă „Împărăţia lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru” Luca 17:21. În asemenea momente este ca şi cum lumea văzută n-ar mai exista. Ai acum o experienţă a acestei stări preafericite şi înţelegi pricina pentru care ea ne părăseşte. Dumnezeu să te lumineze!

Este foarte rău să-ţi judeci aproapele; pe cei ce-i judecă pe alţii îi prinde judecata lui Dumnezeu, şi El îngăduie ca şi ei să cadă în aceleaşi păcate. Noi îi judecam pe ceilalţi pentru că nu ne îngrijim de viaţa noastră. Cercetează-ţi cu atenţie inima şi vei vedea câtă putreziciune se află în ea!

Şi tu ai o sănătate precară, dar nu te întrista. Lasă-te în voia lui Dumnezeu. Oricum vom muri cu toţii, într-o zi sau alta! Am observat că grija de a ne prelungi viaţa e o mare greşeală şi o neputinţă. Viaţa şi moartea se află în mâinile Domnului, şi El a spus: „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui, şi toate acestea se vor adăuga vouăMatei 6:33. Grija şi năzuinţa noastră trebuie să fie aceasta: să trăim după poruncile lui Dumnezeu şi să ne curăţim inima de patimi.

Ţi-am scris să nu te tulburi. Nu trebuie să tânjim după stări înalte înainte de vreme. Totul vine la timpul său. Starea de fericire va veni fără să o aşteptăm, când locul în inima noastră va fi pregătit prin împlinirea poruncilor lui Dumnezeu. Sarcina noastră este să facem tot ce ne stă în putinţă şi să ne ostenim spre lucrare – restul ţine de har. Te mai atenţionez şi că, dacă vei continua să-i judeci pe ceilalţi, nu vei avea nici lacrimi, nici căinţă.

Dumnezeu să te înţelepţească şi să te apere!

Citiţi articolul integral în Revista Familia Ortodoxă nr. 53 (Iunie 2013)