Sfântul Varsanufie cel Mare
†6 februarie

Scrie fratelui Ioan un îndemn duhovnicesc care să veselească inima lui în Hristos Iisus, Domnul nostru. Şi spune-i lui: fiindcă ne doreşti, ,,precum se doreşte cerbul după izvoarele apelor” Psalm 41:1 – dar nu aşa de mult ca noi pe tine – nemaiputând răbda, cum zice preadumnezeiescul Apostol Pavel 1 Tesaloniceni 3:5, am scris iubirii tale aceste spuse de noi, mai bine zis de Dumnezeu.

Rodească-ţi viaţa ta struguri, care, călcaţi în picioare, să-ţi producă vin duhovnicesc, ca să veselească sufletul tău necăjit. Câmpul tău să rodească îmbelşugat sămânţa cea bună care, semănată pe pământul cel bun, să producă una o sută, alta şasezeci şi iarăşi alta treizeci Matei 4:8. Şi să se încălzească inima ta pentru totdeauna de focul de care a spus Stăpânul nostru Iisus Hristos: ,,Foc am venit să arunc pe pământ” Luca 12:49.

Să se înstăpânească în inima ta pacea Domnului, după cuvântul Apostolului Coloseni 3:15. Şi să se înalţe finicul tău cu ramurile lui, potrivit lui Davíd care zice: „Dreptul ca finicul va înflori” Psalm 91:13. Să te curăţeşti de mânie şi de iuţimea patimilor ca sfinţii cei desăvârşiţi, în care nu se arată nicidecum mişcarea acestora, ba nici măcar vreo înclinare de-o clipă spre ele. Şi  să învrednicească Domnul sufletul tău ca să se sălăşluiască în nevinovăţie şi în blândeţe, ca să fii o hrană a lui Hristos, un miel nevinovat.

Citiţi articolul integral în Revista Familia Ortodoxă nr. 49 (Februarie 2013)