În katholikonul Mănăstirii Prorocului Ilie din Patras se găseşte mărturia unei minuni legate de Părintele Ghervasie (Paraskevopulos) din insula Patras, trecut la Domnul în 1964 – un preot plin de dumnezeiască râvnă, un propovăduitor plin de har, întemeietor de şcoli catehetice şi apărător insuflat al Predaniei şi canoanelor Bisericii.

În Săptămâna Brânzei, Părintele Ghervasie obişnuia să ia învăţăceii de la şcoala catehetică şi să urce împreună la Sihăstrie, unde este astăzi Mănăstirea Prorocului Ilie. Pe 17 februarie 1929, Părintele şi fiii săi duhovniceşti au hotărît să planteze în împrejurimile Sihăstriei nişte copaci. Părintele însuşi, ajutat de câţiva copii, a sădit un pin după ce a citit o rugăciune aparte.

Au trecut apoi 31 de ani. În august 1960, pinul acela a fost tăiat, împreună cu alţi copaci, pentru a fi folosit ca lemn de foc la tabăra de copii din Sihenon. Cel ce tăiase pinul a fost uimit să observe la rădăcina copacului o cruce uriaşă, ivită în chip minunat, din mai multe culori. L-a înştiinţat de îndată pe Mitropolitul de atunci, Constantin (Platis), care s-a grăbit să ajungă acolo, împreună cu câţiva oameni de ştiinţă care să confirme cele petrecute. Chimiştii au încercat să folosească câteva substanţe pentru a vedea dacă crucea va dispărea, dar aceasta nu numai că nu s-a şters, ci a devenit tot mai pronunţată. Studiindu-o la microscop, ei au confirmat că la cele patru capete ale crucii erau întipărite prin minune icoanele naşterii, botezului, răstignirii şi învierii Domnului. După toate acestea, oamenii de ştiinţă au mărturisit că era vorba de ceva mai presus de fire.

Mitropolitul Patrelor, încredinţându-se că este o minune, a adunat credincioşii la Biserica Sfintei Paraschevi din Sihenon, acolo unde era tabăra de copii şi, după săvârşirea Vecerniei şi a unui Te-Deum, le-a vorbit, făcându-le cunoscute cele întâmplate. Părintele Ghervasie, care era şi el acolo, a luat microfonul şi spus, plângând şi mulţumind lui Dumnezeu: „Fraţilor, minunea aceasta nu s-a petrecut din pricina mea, fiindcă eu sunt un păcătos. S-a petrecut din pricina bunilor şi neprihăniţilor copii, care au sădit şi ei acest copac!” Ce smerenie adâncă! Când credincioşii au auzit din gura Stareţului însuşi întărirea acestei minuni, au plâns şi au adus slavă lui Dumnezeu, Cel ce ştie „să proslăvească pre cei Îl proslăvesc”.

Crucea aceasta şi altele asemănătoare, descoperite în acei copaci, se găsesc astăzi în Mănăstirea Gherokomiu, la Mitropolia din Patras, la Mănăstirea Prorocului Ilie şi la Biserica Sfintei Paraschevi din Sihenon.

Trad.: R.H.